|

Pas cu pas spre înființare firmă transport marfă

Domeniul transportului este esențial pentru funcționarea economiei în România. El asigură fluxul optim de bunuri între producători și consumatori, iar gestionată corect, activitatea de transport poate fi o afacere profitabilă. Deschiderea unei firme în acest domeniu necesită însă parcurgerea atentă a mai multor etape cruciale, de la planificare și înregistrare la licențiere și operare. Încercăm în analiza de mai jos să te ghidăm pas cu pas până la punctul final: înființarea unei firme de transport gata să opereze.

Începe cu planificarea!

Deși tindem să grăbim lucrurile, etapa de planificare a afacerii este un pas crucial pe drumul spre înființare firmă de transport marfă. Așadar, îți recomandăm să începi cu o analiză meticuloasă a pieței, pentru a identifica oportunitățile, necesitățile clienților și acțiunile competitorilor. Cu aceste informații, în pasul următor ar trebuie să-ți elaborezi un plan de afaceri coerent și strategic. Formulează-ți obiectivele, strategia de marketing, planul de investiții și proiecțiile de venit, ca să ai o viziune clară pentru viitoarea afacere.

Unde ne încadrăm?

Să presupunem că știi ce vrei să faci și de ce, ai niște planuri iar acum ai nevoie de firmă. Dacă e să ne referim strict la transportul rutier de marfă, vom exclude transportul de călători și transportul de marfă pe alte căi decât cea rutieră (aeriană, navigabil etc.). Dacă limităm astfel codurile CAEN, vom ajunge la codul CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, care include:

 • transportul buștenilor
 • transportul mărfurilor
 • transportul cu mijloace frigorifice
 • transporturi grele
 • transport de marfă în vrac, inclusiv în autocisterne și colectarea laptelui
 • transportul autoturismelor
 • transportul reziduurilor și deșeurilor, exclusiv activități de colectare sau eliminare
 • închirieri de camioane cu șofer
 • transportul mărfurilor cu vehicule cu tracțiune animală sau umană

De asemenea, mai merită menționat că acest cod exclude:

 • transportul buștenilor în incinta pădurii – CAEN 0240
 • distribuirea apei cu camioane cisternă – CAEN 3600
 • manipularea mărfurilor în terminale – CAEN 5221
 • ambalarea pentru transport – CAEN 5229
 • activitățile de poștă și curierat – CAEN 5310 și 5320
 • transportul, ca parte a activității de colectare a deșeurilor – CAEN 3811 și 3812

Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport

Pasul următor ar fi să-ți înființezi propriu-zis o firmă pentru a efectua această activitate. Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1071/2009, „întreprinderile care exercită ocupația de operator de transport rutier trebuie:

(a) să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru;

(b) să aibă o bună reputaţie;

(c) să aibă capacitatea financiară adecvată; și

(d) să aibă competenţa profesională necesară.

(2) Statele membre pot decide să impună cerinţe suplimentare, care trebuie să fie proporționale și nediscriminatorii, pe care întreprinderile trebuie să le îndeplinească pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier.”

Același regulament definește întreprinderea ca fiind „orice persoană fizică sau juridică, cu

sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri comerciale;”

Înființare SRL online

Acesta ar fi pasul următor cel mai firesc – să-ți deschizi rapid o firmă, folosind un instrument online, care te ajută să faci asta cu costuri reduse, fără drumuri, cozi și dosare cu șină. Pașii în mare sunt aceștia:

 1. Alegerea denumirii societății;
 2. Determinarea obiectului de activitate – cel mai probabil acesta va fi codul CAEN 4941, dar poți include și CAEN 5310 și 5320 dacă crezi că te vei încadra la poștă și curierat;
 3. Înmatricularea societății;

Actele de care vei avea nevoie și pe care e bine să le pregătești din timp sunt:

 • Cererea de înregistrare și Anexa privind înregistrarea fiscală;
 • Dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii firmei;
 • Actul constitutiv;
 • Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social;
 • Copii de pe actele de identitate ale asociaților și administratorilor;
 • Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți
 • După caz, declarația pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat

Detalierea pas cu pas a procesului de deschidere firmă online, o poți regăsi în articolul dedicat – Cum înființez un SRL in 2023? Acte și costuri pentru firmă. Legat de costurile de înființare firma transport, trebuie să știi că strict pentru înființarea firmei pe platforma Dosario pachetul costă 449 lei, la care se mai adaugă 128 lei reprezentând taxele de la Registrul Comerțului.

Ce trebuie să faci după înființare firmă de transport?

Ok, ai obținut înregistrarea firmei, ce e de făcut în următorul pas? Păi trebuie să mai știi că Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 980 din 30 noiembrie 2011, spune la Art. 2 că indiferent dacă o faci în cont propriu sau prestezi pentru cineva această activitate, acest serviciu „poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier înregistrați în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier ținut de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.”. În plus, același ordin mai spune că trebuie să te licențiezi, iar apoi autovehicule cu care faci transporturile, trebuie să aibă tot timpul la bordul lor următoarele acte:

 • copie conformă a licenţei comunitare
 • documentul de transport
 • celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Obținerea Licenței

Tot același ordin reglementează la Art. 21 ce trebuie să faci ca să obții licența de la ARR:

„(1) Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.

(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

e) document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

f) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.”

Ca să poți fi înscris în Registrul electronic…

…trebuie să îndeplinești acele condiții pe care le aminteam mai sus în regulamentul european. Legislația românească le clarifică interpretarea în același ordin de ministru pe care l-am citat mai sus, începând cu Art. 7. Vei observa parcurgându-l că va trebui să ai angajați șoferi atestați profesional de către ARR, dar și un manager de transport, care la rândul lui trebuie să aibă un certificat de pregătire profesională eliberat de ARR.

Cu alte cuvinte, dacă vorbim despre pașii de înființare firmă transport colete sau marfă, cea mai mare parte a birocrației nu se concentrează în jurul procedurii de deschidere firmă online. În schimb, efortul și timpii mai mari se vor consuma în timpul înregistrărilor și licențierilor necesar a fi făcute la ARR. Cu toate acestea, dacă planurile făcute inițial îți indică șanse mari să dezvolți o afacere profitabilă, atunci e bine să te înarmezi cu răbdare și să privești spre acest obiectiv final.

Articole similare