Ghid angajare cetateni straini in Romania 2023

In acest ghid, vom explora detaliat pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru angajarea muncitorilor straini in Romania, precum si pasii necesari pentru: obtinere permis de munca in Romania pentru cetateni non UE, acte necesare pentru permis de sedere.

Ghid angajare cetateni straini

Muncitorii non-UE, in care se incadreaza si muncitorii din Pakistan, muncitorii din Nepal etc, care doresc sa lucreze in Romania, trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

Obtinerea unui aviz de munca in Romania:

 • Pentru a-l obtine, muncitorii trebuie sa aiba un angajator care sa depuna o cerere la Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), cu documentele necesare.
 • Acest document esential poate fi de mai multe tipuri, in functie de activitatea desfasurata: permanent, sezonier, stagiar, sportiv, transfrontalier etc.
 • Angajatorul este responsabil pentru plata unei taxe de 100 euro sau 25 euro, in functie de tipul de permis solicitat.

Solicitarea unei vize de lunga sedere pentru munca:

 • Aceasta viza se solicita la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara de origine a muncitorului.
 • Viza permite intrarea si sederea in Romania pentru o perioada de pana la 90 de zile.
 • Pentru a obtine viza, muncitorii trebuie sa prezinte permisul de munca si alte documente, cum ar fi: pasaportul valabil, asigurarea medicala, dovada mijloacelor financiare etc.
 • Solicitarea unui permis de sedere:
 • Dupa sosirea in Romania, muncitorii trebuie sa solicite un permis de sedere la IGI, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea vizei.
 • Acest permis de sedere extinde dreptul de a sta si a lucra in Romania pentru o perioada egala cu cea a contractului de munca, dar nu mai mult de un an sau doi ani, in functie de tipul de permis.

Conditii angajare cetateni straini:

Pentru a angaja cetateni straini in Romania, trebuie sa urmezi anumite pasi si sa obtii anumite documente, in functie de spatiul din care provin. 

Angajare cetateni UE, SEE sau CE

Daca vrei sa angajezi cetateni din spatiul UE, SEE sau CE, trebuie sa faci inregistrarea rezidentei lor la Inspectoratul General pentru Imigrari si sa le obtii un Certificat de inregistrare. 

Angajare cetateni non UE

Daca vrei sa angajezi cetateni din spatiul non-UE, trebuie sa obtii un aviz de angajare de la Inspectoratul General pentru Imigrari, sa le asiguri o viza de lunga sedere si un permis unic de sedere in scop de angajare. 

Salariul minim pentru straini

Salariul minim de incadrare al unui cetatean strain non-UE este de 2.230 lei brut aplicabil din 2020.

Documente angajare cetateni straini non UE:

 • Cerere motivata;
 • Dovada imputernicirie legala de la angajator;
 • Certificat de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului;
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu au fost inregistrate mentiuni privind falimentul;
 • Certificat de atestare fiscala emis de administratia financiara in a carei raza teritoriala isi are sediul social angajatorul; 
 • Adeverinta eliberata de Agentia pentru ocuparea Fortei de Munca din raza teritoriala unde isi are sediul social angajatorul cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator; 
 • Fisa postului;
 • Organigrama angajatorului – In organigrama trebuie sa apara atat posturile ocupate, cat si posturile vacante cu sublinierea postului vacant pe care doresti sa angajezi un cetatean strain; 
 • Dovada publicarii anuntului de angajare in ziar;
 • Oferta ferma de angajare;
 • Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea postului vacant din care trebuie sa rezulte ca strainul in cauza indeplineste conditiile de pregatire profesionala si experienta in activitate, prevazute de legislatia in materie pentru ocuparea locului de munca;
 • CV cetatean strain;
 • Declaratia strainului ca este apt pentru a putea fi incadrat in munca si are cunostinte minime de limba romana sau o limba de circulatie internationala;
 • Doua fotografii ale strainului de tip 3X4;
 • Scrisori de recomandare de la fostii angajatori – daca este cazul;
 • Cazier judiciar al strainului (din tara de domiciliu sau de resedinta);
 • Cazier judiciar al angajatorului;
 • Copia pasaportului cetateanului strain. 

Obtinere NIF Romania

Numarul de identificare fiscala (NIF) reprezinta un cod numeric utilizat de persoanele fizice si juridice in Romania pentru a se conforma cerintelor fiscale impuse de autoritatile competente. Acest cod este necesar pentru declararea obligatiilor fiscale catre aceste autoritati.

NIF cetatean strain

Cetatenii straini care au obligatii fiscale in Romania, cum ar fi vanzarea de locuinte, contracte de leasing sau incasarea de dividende, trebuie sa obtina un NIF. Acestia pot solicita obtinerea NIF-ului la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) din zona geografica corespunzatoare domiciliului lor in Romania. Pentru a obtine NIF-ul, acestia trebuie sa completeze si sa depuna Declaratia de inregistrare fiscala – formularul 030, in termen de maxim 30 de zile de la primirea primului venit.

I. Obtinerea avizului de angajare

Pentru a putea angaja cetateni straini din tari terte, angajatorii din Romania trebuie sa obtina avizul de angajare de la Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Avizul de angajare este un document oficial care atesta dreptul angajatorului de a incadra in munca un strain pe o anumita functie.

Exceptiile de la obligatia de a obtine avizul de angajare sunt prevazute la art. 3 alin. (2) din OG 25/2014.

Avizul de angajare nu ii garanteaza cetateanului strain dreptul de a lucra oriunde in Romania, ci doar pentru compania care a obtinut avizul si pe o singura pozitie (cod COR). Daca cetateanul strain se transfera la alta companie din Romania trebuie sa obtina un nou aviz de munca.

Actele necesare pentru obtinerea avizului de angajare le puteti gasi aici.

Taxele pentru obtinerea avizului de munca sunt de 100 euro.

Tipurile de aviz de munca:

 • Aviz de munca pentru lucrator permanent (angajare);
 • Aviz de munca pentru lucrator inalt-calificat/specialist (angajare);
 • Aviz de munca pentru lucrator detasat;
 • Aviz de munca pentru lucrator ICT (transfer intra-grup);
 • Alte tipuri de avize de munca care pot fi acordate cetatenilor straini: avizul de munca pentru lucrator au pair, lucrator sezonier, stagiar si lucrator transfrontalier;

II. Incheierea contractului individual de munca

Dupa obtinerea avizului de angajare, angajatorul poate incheia contractul individual de munca cu cetateanul strain.

 • Acest contract poate fi pe durata nedeterminata sau determinata, in functie de cazurile reglementate de Codul Muncii. De exemplu, lucratorii sezonieri, lucratorii au pair sau transfrontalieri pot avea atat contracte pe durata nedeterminata, cat si pe durata determinata.
 • Este important de mentionat ca, in cazul angajarii cetatenilor straini, angajatorul trebuie sa ia in considerare nu doar salariul minim pe economie, ci si costurile cu spatiul de cazare pentru acestia, in conformitate cu prevederile legale.

III. Solicitarea vizei de lunga sedere

Dupa incheierea contractului individual de munca, cetateanul strain trebuie sa solicite viza de lunga sedere pentru angajarea in munca in Romania. Conform legislatiei in vigoare, viza de lunga sedere se acorda strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca, la cerere, pe o perioada de 90 de zile.

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere, cetateanul strain trebuie sa prezinte la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara de origine documentele necesare:

 • copia avizului de angajare sau documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile de cetateni straini care pot fi incadrati fara aviz de angajare;
 • dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza ;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;
 • asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.
 • taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care se face solicitarea;

IV. Solicitarea eliberarii permisului de sedere

Dupa obtinerea vizei de lunga sedere, cetateanul strain trebuie sa solicite eliberarea permisului de sedere in scop de munca pentru prelungirea dreptului de sedere peste cele 90 de zile. Acest permis de sedere trebuie solicitat la Inspectoratul General pentru Imigrari si este valabil pe o perioada stabilita in functie de contractul individual de munca.

Taxele pentru eliberarea permisului de sedere sunt de 120 euro (taxa consulara) si 259 lei (contravaloare permis). 

V. Angajarea cetateanului strain de catre doi angajatori

Exista si situatii exceptionale in care nu este necesar avizul de angajare pentru cetatenii straini. De exemplu, conform art. 3 alin. (4) din OG 25/2014, strainii titulari ai dreptului de sedere temporara in scop de munca pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la un alt angajator, fara aviz de angajare, numai cu contract individual de munca cu timp partial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

In aceste cazuri, strainul desfasoara activitatea la al doilea angajator, indirect in baza avizului de angajare de la primul angajator, cu care are contract individual de munca cu norma intreaga.

VI. Schimbarea locului de munca de catre cetateanul strain care intra pe piata muncii din Romania

Pentru a proteja activitatea angajatorilor si a stopa practicile incorecte, Guvernul a introdus prevederi speciale in OG 25/2014. Astfel, un lucrator strain care are un contract individual de munca inregistrat de mai putin de un an poate ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial.

Aceste prevederi nu se aplica in cazul in care incetarea contractului individual de munca a intervenit din initiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului partilor sau prin demisia strainului, daca angajatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca, in conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Articole similare